Wednesday, January 2, 2013

മഴ
മഴ....
പുതുമഴയിൽ കുതി൪ന്ന മണ്ണിന്  സ്നേഹത്തി൯റെ ഗന്ധമാണ്.....
കൊഴിഞ്ഞ കരിയിലകളിൽ പതിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ
മേഘത്തി൯റെ (പണയം മണ്ണുമായി പന്കുവെയ്കുന്നു......

മഴ......
ഓരോ മഴയും എനിക്ക്
ഒരു ആലിപ്പഴത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്....
ഇതുവരെ നുക൪ന്നുനോക്കാത്ത
ഒരു ആലിപ്പഴത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്...
No comments:

Post a Comment